Làm thế nào để đăng nhập

Hướng dẫn Đăng nhập cho IOS và Android

  • Xuất Kho khóa của Cụm từ hạt giống của CID hiện có của bạn để đăng nhập vào tài khoản Trò chuyện Sắp có hiện có của bạn.

Hướng dẫn Đăng nhập

Hình ảnh cho iOS và Android

Last updated