Cách xuất Keystore

Cách xuất Keystore

Hướng dẫn xuất Keystore cho IOS và Android

  • Để xuất CID của bạn và Kho khóa sắp ra mắt trên Wallet, hãy truy cập vào Trang hồ sơ và nhấp vào [Xuất kho khóa].

  • Nhập mật khẩu tài khoản khi được nhắc.

Video hướng dẫn

Video dành cho IOS

kho khóa xuất khẩu

Video dành cho Android

kho khóa xuất khẩu

Last updated