Cách chuyển CID NFT

Chuyển CID NFT qua Trò chuyện sắp tới

  • Truy cập vào Trang "Wallet" và nhấp vào (NFT).

  • Chọn CID NFT bạn muốn chuyển.

  • Chọn bộ thu NFT từ Liên hệ của bạn.

  • Khi bạn đã nhập mật khẩu đăng nhập CID của mình, giao dịch NFT kết thúc.

  • Khi tất cả các chi tiết giao dịch hoàn tất, bạn sẽ thấy nút (Đã thành công) cho phép bạn nhấp vào đó và hoàn tất đơn đăng ký chuyển khoản.

Chuyển CID NFT qua Địa chỉ Ví đến

  • Truy cập vào Trang MyWallet và nhấp vào (NFTs).

  • Chọn CID NFT bạn muốn chuyển.

  • Nhập địa chỉ nhận NFT hoặc Quét mã QR từ người nhận.

  • Nhập mật khẩu đăng nhập CID khi được nhắc.

  • Khi tất cả các chi tiết giao dịch hoàn tất, bạn sẽ thấy nút (Đã thành công) cho phép bạn nhấp vào đó và hoàn tất đơn đăng ký chuyển khoản.

Bạn cần kiểm tra trạng thái chuyển tiền để xác nhận việc chuyển tiền có thành công hay không.

Video hướng dẫn

Video dành cho IOS

Chuyển đến Danh bạ

Chuyển đến địa chỉ

Video dành cho Android

Chuyển đến Danh bạ

Chuyển đến địa chỉ

Last updated