Cách khai thác

Hệ thống iOS và hệ thống Android

  • Nhấp vào [Meta] để vào giao diện "Phần thưởng KSX".
  • Nhấp vào [nút] để bắt đầu khai thác.
HOẶC LÀ
  • Nhấp vào [Ví tiền].
  • Tìm biểu tượng cái xẻng trong [Ví của tôi] và nhấp vào biểu tượng đó để vào giao diện khai thác.
  • Nhấp vào [nút] để bắt đầu khai thác.

Video hướng dẫn khai thác

Video dành cho IOS

IOS Mining Tutorial.mp4
308KB
Binary

Video dành cho Android

Android Mining Tutorial.mp4
2MB
Binary