Cách khai thác

Hệ thống iOS và hệ thống Android

  • Nhấp vào [Meta] để vào giao diện "Phần thưởng KSX".

  • Nhấp vào [nút] để bắt đầu khai thác.

HOẶC LÀ

  • Nhấp vào [Ví tiền].

  • Tìm biểu tượng cái xẻng trong [Ví của tôi] và nhấp vào biểu tượng đó để vào giao diện khai thác.

  • Nhấp vào [nút] để bắt đầu khai thác.

Video hướng dẫn khai thác

Video dành cho IOS

Video dành cho Android

Last updated