Cách chuyển tiền

Chuyển tiền

  • Chọn người nhận mà bạn muốn chuyển tiền và nhấp vào [Chuyển].

  • Chọn đơn vị tiền tệ bạn muốn chuyển và nhập Số tiền chuyển.

  • Nhập mật khẩu giao dịch khi được nhắc.

  • Khi tất cả các chi tiết giao dịch hoàn tất, bạn sẽ thấy nút (Đã gửi giao dịch) cho phép bạn nhấp vào nút đó và hoàn tất đơn đăng ký chuyển khoản.

Bạn cần kiểm tra trạng thái chuyển tiền để xác nhận việc chuyển tiền có thành công hay không.

Video hướng dẫn

Video dành cho IOS

Chuyển tiền

Video dành cho Android

Chuyển tiền

Last updated