Cách chuyển đổi ngôn ngữ hệ thống

Sau khi phiên bản mới nhất của ComingChat được cập nhật, nó đã nhận ra tính năng tự động nhận dạng và chuyển đổi miễn phí tám ngôn ngữ. Đó là tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Indonesia, tiếng Bengali, tiếng Hindi và tiếng Tây Ban Nha. Hiện tại, về cơ bản nó có thể đảm bảo tương tác xã hội hàng ngày của người dùng ở các quốc gia và khu vực khác nhau.

Hệ thống iOS và hệ thống Android

  • Nhấn vào [Tôi] để vào giao diện "Cài đặt".

  • Nhấp để vào giao diện "Ngôn ngữ".

  • Chọn ngôn ngữ bạn thích.

Video hướng dẫn chuyển đổi ngôn ngữ hệ thống

Hướng dẫn hình ảnh hệ thống iOS & Android

Last updated