Cách chuyển Mini Point bằng web

Bài hướng dẫn này mang tính chất tham khảo khi chưa có CID trên Tài khoản chủ mà vẫn còn Mini point cần chuyển

Chuyển Mini Point từ Internet

  1. Truy cập https://polkadot.js.org/apps,thay thế nội dung của wss thành wss: //minichain-mainnet.coming.chat

2. Nhấp vào [Cài đặt] và truy cập vào (nhà phát triển), nhập mã bên dưới:

{"Address": "MultiAddress", "LookupSource": "MultiAddress", "Cid": "u64", "BondType": "u16", "BondData": {"bond_type": "BondType", "data": "Bytes"}, "CidDetails": {"owner": "AccountId", "bond": "Vec", "card": "Bytes"}}

3. Nhấp vào [Khôi phục JSON] và nhập kho khóa Tài khoản chủ sở hữu để thêm Tài khoản chủ sở hữu

4. Nhấp vào [gửi]

5. Nhập địa chỉ Tài khoản chủ sở hữu của người nhận và nhấp vào [Chuyển khoản của Người tạo]. Sau khi nhập mật khẩu, quá trình chuyển đã hoàn tất

Vui lòng nhập địa chỉ của Tài khoản chủ sở hữu, không phải Địa chỉ CID

Last updated