Cách lấy chức năng ví ngưỡng

Phiên bản này chỉ hỗ trợ giao dịch Mini Point, phí đa chữ ký trừ 1,25 Mini Point

 1. Tạo một tài khoản đa chữ ký trước tiên và làm theo các bước được đề cập:

 • Chọn một cuộc trò chuyện nhóm mục tiêu cần tạo tài khoản đa chữ ký (hoặc tạo một cuộc trò chuyện nhóm mới giữa các thành viên tài khoản nhiều chữ ký)

 • nhấp vào dấu "+" ở bên trái của hộp nhập nội dung trò chuyện và nhấp vào "Chuyển (Multisign)"

 • Nhấp vào "Tạo nhiều tài khoản mới"

 • chọn ít nhất 2 thành viên nhóm trong trang "Chọn thành viên"

 • nhấp vào "Tiếp theo" và nhập "Tên nhiều tài khoản" - trung tâm "Giá trị ngưỡng" (ngưỡng này phải lớn hơn Bằng 2) -Nhập "Loại tiền" và nhấp vào "Tạo" ở góc trên bên phải sau khi hoàn thành để kết thúc tạo tài khoản đa chữ ký và có chức năng ví ngưỡng

2. Các bước hoạt động của việc sử dụng ví ngưỡng:

Thực hiện giao dịch thông qua trang trò chuyện nhóm

 • Trong cuộc trò chuyện nhóm đã tạo tài khoản nhiều chữ ký, hãy nhấp vào dấu "+" ở bên trái của hộp nhập trò chuyện

 • tiếp tục nhấp vào "Chuyển (Multisign)"

 • chọn tài khoản đa chữ ký Mini point trong giao diện nhắc nhở và nhấp vào "Xác nhận"

 • Vào giao diện lựa chọn phương thức chuyển "Gửi tới danh bạ" hoặc "Gửi tới địa chỉ"

 • Sau khi chọn "Gửi đến danh bạ", giao diện chuyển sang giao diện "Chuyển Token"

 • Điền số tiền giao dịch và nhấp vào "Tiếp tục"

 • Một lời nhắc mật khẩu sẽ bật lên và bạn cần nhập mật khẩu

 • Chọn "Gửi đến địa chỉ" và điền vào địa chỉ nhận và số tiền giao dịch trong giao diện "Chuyển Token". Nhấp vào "Tiếp tục" và điền mật khẩu đăng nhập tài khoản khi được nhắc.

Sau khi làm theo hai bước trên và nhập mật khẩu, ngay lập tức trang sẽ chuyển sang phần chat nhóm. Thông tin của giao dịch sẽ được báo cáo trong cuộc trò chuyện nhóm dưới dạng một hộp thoại, đồng thời, các thành viên cần hoàn thành thao tác đa chữ ký sẽ được nhắc thực hiện dưới dạng một hộp thoại.

Thành viên cần đa chữ ký phải nhấp vào ô nhắc giao dịch để vào giao diện đa chữ ký giao dịch. Sau khi xác nhận thông tin, đồng ý giao dịch, bấm “ký tên” và điền mật khẩu để hoàn thành đa chữ ký. Khi các thành viên được nhắc trong cuộc trò chuyện nhóm thực hiện đa chữ ký, hoàn tất thủ tục đa chữ ký, giao dịch sẽ thành công.

Last updated