Hướng dẫn đăng ký cho IOS và Android

Hướng dẫn đăng ký cho IOS và Android

  • Thiết lập mật khẩu để đăng ký tài khoản Trò chuyện Sắp tới mới của bạn.
  • Ghi nhớ cụm từ hạt giống
  • Lưu Keystore vào tệp cục bộ.
Bạn có thể bỏ qua bước này và lưu Keystore sau.

Đăng ký Video

Video dành cho iOS

Video dành cho Android