Hướng dẫn đăng ký cho IOS và Android

Hướng dẫn đăng ký cho IOS và Android

  • Thiết lập mật khẩu để đăng ký tài khoản Trò chuyện Sắp tới mới của bạn.

  • Ghi nhớ cụm từ hạt giống

  • Lưu Keystore vào tệp cục bộ.

Bạn có thể bỏ qua bước này và lưu Keystore sau.

Đăng ký Video

Video dành cho iOS

Đăng ký IOS.mp4 - 5MB

Video dành cho Android

Đăng ký Android.mp4 - 2MB

Last updated