Cách đăng xuất

Hướng dẫn Đăng xuất cho IOS và Android

  • Nhấn vào [Tôi] để vào giao diện "Cài đặt".

  • Nhấp vào cuối "Đăng xuất".

  • Nhập ID đến [Nhập ID đến của bạn (Bắt buộc)], nhấp vào nút [Đăng xuất tài khoản].

Hướng dẫn Đăng xuất

Last updated