Cách dịch nội dung trò chuyện

ComingChat là một phần mềm xã hội quốc tế. Để đáp ứng giao tiếp không rào cản của người dùng ở các khu vực và quốc gia khác nhau, ComingChat đã bổ sung chức năng dịch nội dung trò chuyện theo thời gian thực.

Dịch nội dung trò chuyện cho IOS và Android

  • Vào giao diện trò chuyện.

  • Chọn nội dung bạn muốn dịch và bấm và giữ.

  • Sau đó bấm vào biểu tượng "A" trên giao diện.

  • Nó có thể được chuyển đổi thành ngôn ngữ địa phương mà bạn sử dụng.

Dịch video nội dung trò chuyện

Video hệ thống iOS

Video hướng dẫn hệ thống Android

Last updated