Cách chuyển CID bằng web

Trên phiên bản hiện tại của chúng tôi, một số người dùng có thể gặp phải sự cố chuyển NFT do số lượng NFT quá lớn.

Thông thường, chúng tôi chấp nhận người dùng chuyển NFT qua ComingChat. Tuy nhiên, nếu bạn gặp sự cố khi chuyển NFT. Vui lòng làm theo các bước:

  1. BẤM VÀO ĐÂY để truy cập trang web chuyển tiền NFT

  2. Truy cập vào (điểm cuối tùy chỉnh) và thay thế điểm cuối ban đầu bằng wss: //minichain-mainnet.coming.chat

3. Nhấp vào [Cài đặt] và nhập mã sau:

{"Address": "MultiAddress", "LookupSource": "MultiAddress", "Cid": "u64", "BondType": "u16", "BondData": {"bond_type": "BondType", "data": "Bytes"}, "CidDetails": {"owner": "AccountId", "bond": "Vec", "card": "Bytes"}}

4. Sau khi thiết lập, nhập kho khóa của ID ComingChat

5. Nhấp vào (Nhà phát triển) và chọn [Extrinsics] để truy cập giao diện truyền NFT. Thay đổi (gửi nội dung bên ngoài sau đây) thành comeNft và chuyển (cid, người nhận)

6. Nhập số CID cần chuyển và Địa chỉ CID từ người nhận Nhập Địa chỉ CID không phải số CID của người nhận

Last updated