Cách tải xuống

BẤM VÀO ĐÂY để tải xuống Ứng dụng Trò chuyện Miễn phí.

Tải xuống ứng dụng từ Internet

Ứng dụng ComingChat dành cho iOS

  • BẤM vào nút tải xuống. Trực tiếp đến App Store.

  • BẤM vào nút cài đặt.

  • Bây giờ ứng dụng Trò chuyện sắp tới của bạn đã được tải xuống iPhone của bạn.

Ứng dụng ComingChat dành cho Android

  • BẤM vào nút tải xuống.

  • Bây giờ gói Cài đặt Ứng dụng Trò chuyện Đến của bạn đã được tải xuống Điện thoại Android của bạn. Để khởi chạy hoặc xem, hãy tìm tệp bằng cách sử dụng trong Tải xuống và NHẤP vào nút mở.

  • BẤM vào nút cài đặt.

  • Bây giờ ứng dụng Trò chuyện sắp tới của bạn đã được tải xuống điện thoại Android của bạn.

Tải xuống ứng dụng từ Google Play

  • Hiện chúng tôi đã phát hành ComingChat trên Google Play, hãy tải xuống.

Tải xuống ứng dụng từ App Store

  • Hiện chúng tôi đã phát hành ComingChat trên App Store, hãy tải về miễn phí.

Hướng dẫn tải xuống

Hình ảnh cho IOS

Hình ảnh cho Android

Last updated