Cách thêm / chặn bạn bè

Gửi yêu cầu kết bạn cho iOS

  • Chọn biểu tượng "✚" từ màn hình chính.

  • Chọn người dùng mà bạn muốn thêm làm Bạn của mình. Bạn có thể tìm kiếm theo ID đến hoặc Quét mã QR của anh ấy.

Gửi yêu cầu kết bạn cho Android

  • Chọn biểu tượng "✚" từ màn hình chính.

  • Nhập ID đến để tìm kiếm bạn bè hoặc Quét mã QR của anh ấy để gửi yêu cầu kết bạn.

Chấp nhận yêu cầu kết bạn cho IOS và Android

  • Yêu cầu kết bạn sẽ tự động hiển thị trên màn hình chính.

  • Nhấp vào [Chấp nhận] cho người dùng có yêu cầu bạn muốn chấp nhận.

Chặn một người bạn cho iOS và Android

  • Nếu bạn chặn người dùng khác, tin nhắn từ người dùng bị chặn sẽ không xuất hiện nữa và một số chức năng khác sẽ bị hạn chế. Trên màn hình hồ sơ của người dùng bạn muốn chặn, hãy chọn [Chặn người dùng].

Mở khóa người dùng cho iOS và Android

  • Trên màn hình trò chuyện riêng tư của người dùng, chọn [Bỏ chặn] để nhắn tin và gọi cho người dùng bị chặn.

Video hướng dẫn

Video dành cho iOS

Video dành cho Android

Last updated